• Dansk
  • English

Forskerservice

 

Det 5. mål i ”Vejen mod 2020 – 10 mål for rejsen” har fokus på forskning og skabelse af ny viden.

Dette mål vil UCL Biblioteket understøtte ved at stille sine kernekompetencer til rådighed for de involverede forskere og projektmedarbejdere på en målrettet måde.  

UCL Biblioteket vil søge at udarbejde og gennemføre et projekt der afdækker behovet for forskerservice i UCL med henblik på efterfølgende etablering af en forskerserviceenhed i UCL Biblioteket. 

Med udgangspunkt i projektets resultater oprettes evt. en målrettet forskerserviceenhed i UCL Biblioteket.

 

UCL Biblioteket har gennemført en et projekt, hvor behovet for forsker- og projektstøtte blev afdækket. Resultaterne fra projektet er samlet i rapporten:

"Forsker-og projektstoette ved UCL: en behovsanalyse"  skrevet af Tina Wollbrecht. 

På baggrund af rapportens resultater er UCL Bibliotekets Forskerservice etableret pr. 1.8. 2014.  Den primære målgruppe er ansatte i Forskning og Udvikling samt forskere på grunduddannelserne og ph.d. studerende.

Forskerservice skal bidrage til at højne kvaliteten af forskningen. Bibliotekaren i Forskerservice understøtter forskere og ph.d.'er i bl.a. litteratursøgning, referencehåndtering, publiceringsrådgivning, samt undervisning og vejledning i brug af databaser og udarbejdelse af reviews.

Forskerservice er fysisk placeret på Niels Bohrs Allé 1, D.136, men arbejder også med udgangspunkt i andre lokationer i UCL.