• Dansk
  • English

Fagguide

Den Danske Forskningsdatabase

Den Danske Forskningsdatabase

Database med publikationer fra danske universiteter, professionshøjskoler og forskningsinstitutioner, herunder forskningsartikler, rapporter og afhandlinger.
Direkte: Den Danske Forskningsdatabase

DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Platform for videnskabelige Open Access tidsskrifter inden for alle fagområder.
Direkte: DOAJ

Scopus

Scopus

Scopus er en akademisk database med abstracts, referencer og citationer af peer-reviewed litteratur indenfor samfundsfag, humaniora, teknologi, naturvidenskab og medicin. Anbefales til citationssøgning.
Direkte: Scopus

Byggeri

BYG-ERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringsblade. Erfaringsbladene indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres. Hvert erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet. 
Direkte: BYG-ERFA

 
Bygningsrelementet

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet har hjemmel i Byggeloven og indeholder kravene til byggeriet f.eks. brandsikring af byggeri. 
DirekteBygningsreglementet

Dansk Standard

Dansk Standard

Danmarks standardiseringsorganisation varetager såvel national som international standardisering.
DirekteDansk Standard  - adgang til udvalgte standarder

GreenFILE

GreenFILE

Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.
Direkte: GreenFILE

Molio - byggeriets videnscenter

Molio - Byggeriets videnscenter

Molio formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift. Websiden indeholder bl.a.: Molio prisdata & Byggedata, HFB:byggeriets produktdatabase, Beskrivelsesværktøjet fra Molio (tidl. bips): branchestandard for byggeriets beskrivelser.
DirekteMolio 

SBI-Anvisninger

SBI-Anvisninger

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis.
Direkte: SBI-Anvisninger

TRÆcad

TRÆcad

Mere end 400 gennemarbejdede løsninger til træhusbyggeri og til trækonstruktioner. 

IT

ACM Digital Library

ACM Digital Library - artikler om IT og programmering

Amerikansk IT-forskningsnetværk. Via ACMs 'Digital Library' kan du søge i tidsskriftarkivet; emnerne dækker aspekter af informationsteknologi og  programmering.
OBS: Du har kun adgang til at søge - ikke til at læse fuld tekst eller downloade. Kontakt biblioteket - så downloader vi.

DirekteACM Digital Library

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Forskningslitteratur inden for IT og computer science, multimedia, elektronik
Direkte: IEEE Xplore

Statistik

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Officiel statistik, som beskriver det danske samfund.
Direkte: Danmarks Statistik

eurostat

Euro Stat

Statistiske oplysninger om EU-landene.
Direkte: Euro Stat

NYHED

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Forskningslitteratur inden for IT og computer science, multimedia, elektronik
Direkte: IEEE Xplore
Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

Fælles database til de danske folke-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.
Direkte: bibliotek.dk

Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine med fokus på videnskabelig litteratur.
Direkte: Google Scholar

InfoMedia

InfoMedia

Dansk avis- og tidsskriftsarkiv
Direkte: InfoMedia 

Aviser

Aviser

Læs aviserne Finans, BørsenJyllands-posten  og Altinget online.

Jordbrug & fødevarer

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Database, der dækker de fleste fagområder.
Direkte: Academic Search Premier

Agrar+

Agrar+

Tre specialiserede magasiner målrettet den professionelle landmand.
Direkte: Agrar+

Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv. 
Under fanebladene temaer og publikationer kan du finde 'ernæring og kostvaner' og 'fødevareteknologi'.

DirekteDTU Fødevareinstituttet

Fødevaredata+

DTU Fødevareinstituttet/ Fødevaredata+

Med Fødevaredata+ har DTU Fødevareinstituttet til hensigt at lette adgangen til information om indholdsstofferne i fødevarer. Fødevareliste er opdelt hhv. alfabetisk, efter fødevaregruppe eller indhold. desuden kan du finde en varedeklarationsberegner og andre fødevareressourcer. 
DirekteFødevaredata+

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen webside opdelt i fødevare, dyr og kontrol. Du kan også finde kampagner, lovstof og publikationer på siden. Gå evt. ind via emneorversigt, hvor du får en alfabetisk liste over emner lige fra animalsk foder til økologi i storkøkkener.  
DirekteFødevarestyrelsen

FødevareWatch

FødevareWatch

FødevareWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om føde- og levnedsmiddelindustrien.  
DirekteFødevareWatch  

GreenFILE

GreenFILE

Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.
Direkte: GreenFILE

HortiAdvice

HortiAdvice

Plantevidenbasen indeholder nyeste viden og indeholder bl.a. dyrkningsvejledninger, lister over godkendte basisstoffer mm.
DirekteHortiAdvice

 
Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi (IFRO)

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi  udfører tværvidenskabelig forskning på højeste niveau i tæt samarbejde med natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet(SUND), så der kan gives innovative svar på væsentlige spørgsmål i relation til de forskningstemaer, som instituttet og fakulteterne beskæftiger sig med.
DirekteInstitut for Fødevare - og Ressourceøkonomi

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Websiden indeholder fuldtekst analyser, publikationer mm. inden for forskningen af Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. 
DirekteInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om Landbrugsstyrelsens arbejde med tilskud, udvikling, vejledning, regulering og kontrol.

DirekteLandbrugsstyrelsen

Organic Eprints

Organic Eprints

Open Access arkiv over online publikationer om økologiske fødevarer og landbrug.
Direkte: Organic Eprints

PubMed

PubMed

Database for sundheds- og naturvidenskaberne. 
Direkte: PubMed (NY version)

Seges

Seges

Et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre: ledelse, kvæg, miljø, planteavl, økologi og økonomi. En del af artiklerne kan læses på hjemmesiden. Landbrugsinfo Planter & Miljø - Svineproduktion - Økologi - og andre fagområder
DirekteSeges

A til Å

Databaser & websider A-Å

Se en liste over UCL Bibliotekets.....

Lovstof

Retsinformation

Database med alle danske love.
Direkte: Retsinformation

Karnov

Karnov

Karnov giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. 
Direkte: Karnov