• Dansk
  • English

Strategiske fokusområder 2013-2020

   
For at UCL Biblioteket i år 2020 skal kunne opfylde de ovennævnte strategiske mål kræver det, at vi i perioden frem mod 2020 har fokus på en række specifikke områder.
 
Disse strategiske fokusområder ligger i forlængelse af University College Lillebælts ”Vejen mod 2020” ved at vi har fokus på følgende områder: