• Dansk
  • English

Vurdering af litteratur

  

”Kildens værdi afhænger helt og holdent af, hvad du ønsker at vide – det kan ikke være kildens problem, at du vælger at bruge eller tolke indholdet i en given retning – det er din udfordring!”  

Kilde: Bergfors, P., Faarup, P. K. & Thomsen, J. (2017). Metode - til markedsføring og service (2. udg., s. 80). Kbh.: Hans Reitzel.

 

 

Generelt

5 Korte - om kilder og kildekritik

Når du skal vurdere din litteratur, kan du benytte dig af forskellige værktøjer eller tjeklister. 

 

5 Korte - om kilder og kildekritikApp’en ”5 korte” om kilder og kildekritik fra Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsuddannelserne

 

Her bliver du præsenteret for et udvalg fra forskellige institutioner:

 

Center for Kliniske Retningslinjer har udviklet checkskemaer til vurdering af kvantitative studier

National Health Service i England (NHS)CASP-tjeklisterne(link is external) (Critical Appraisal Skills Programme). Otte kritiske vurderingsværktøjer, som er designet til brug ved læsning af både kvantitativt og kvalitativt forskning. 

 

Joanna Briggs Institute (JBI) i Australien: Critical Appraisal Tools(link is external). Her finder du bl.a. også tjekliste til tværsnitsstudier.

 

ErgoterapeutforeningenFaglig inspiration for studerende(link is external), med tjekliste til både kvantitative og kvalitative studier, oversat til dansk efter McMaster University (Law, M. (1992). Planning for children with physical disabilities: Identifying and changing disabling environments through participatory research. Unpublished dissertation. Waterloo, Ontario: University of Waterloo).
De originale lister fra McMaster: Kvalitatative studier Kvantitative studier
(link is external)

 

Helsebiblioteket.no (Norge)(link is external) lavet en rigtig god hjemmeside der bl.a. omhandler kritisk vurdering af artikler(link is external). De har udarbejdet en række tjeklister på norsk (inspireret af engelske tjeklister). De har ligeledes et e-læringsforløb(link is external) om forskningsbaseret praksis.