• Dansk
  • English

Vejledninger

Herunder finder du en samlet oversigt over vejledninger i forbindelse med forskning. Der kommer løbende nye vejledninger til.

BibSheets:
Academic Search Premier
Bibliotek.dk
CINAHL
Cochrane Library
Den Danske Forskningsdatabase opdateret 0220
Embase
ERIC
Google Scholar opdateret 0220
IEEE Xplore NYT
Libris
Oria
PsycINFO via Ebsco
PsycINFO via Ovid
PubMed NYT
Scopus
SocINDEX
Sociological  Abstracts
SveMed+

CareNet - velfærdsteknologisk netværk:
CareNet

Databaser:
EBSCO vejledning Generelle funktioner
Udvalgte databaser i Norden og Europa
Kort klar vejledning til PsycInfo via Ovid

Databasesøgning, udvalgte artikler:
Searching MEDLINE via PubMed

Nice2Sheets:
Alfabetisering i RefWorks - Referencelisten
Billede på mailprofil
Bliv synlig på Google Scholar
Embase NYT
Find DOI
Flyt referencer mellem to RefWorks-konti
Forkortelser af tidsskriftsnavne
Open Access - find det
Predatory Journals
Ret Output-style i RefWorks
Skaf adgang til artikler
Skype for Business - få hjælp fra fx Biblioteket

ORCID:
ORCID forsker-ID
Oprettelse af ORCID
Overfør skriftlige produktioner fra UC Viden til ORCID

RefWorks:
EduMe videoer:
RefWorks og Write-N-Cite
Importer referencer fra PubMed
Importer referencer fra EBSCO
Importer referencer fra Google Scholar og bibliotek.dk

Vejledninger:
Write-N-Cite
Write-n-cite installation - ved problemer
Kom  i gang med RefWorks 
Import af referencer 
RefShare
Referencer fra Cochrane til RefWorks
Ret Output-style i RefWorks
Flyt referencer mellem to RefWorks-konti
Alfabetisering i RefWorks - Referencelisten

Onlinevejledninger:
Using Write-N-Cite with Microsoft Word Guide

New RefWorks:

Godt link til håndtering af referencer i New RefWorks
ProQuest' serie om New RefWorks (EN)
Export fra EBSCO og import til New Refworks
Export fra PubMed og import til New Refworks
UCNs vejledning RefWorks: Sådan importerer du referencer fra CINAHL
UCNs vejledning RefWorks: Sådan importerer du referencer fra PubMed
UCNs vejledning RefWorks: Sådan importerer du et større antal referencer fra EBSCO-databaser
UCNs vejledning RefWorks: Sådan importerer du referencer til et kapitel i en antologi/redigeret bog​

Systematisk litteratursøgning:
EduMe Bloksøgning
EduMe Dokumentation af bloksøgning
EduMe Søgeord i PubMed
EduMe Søgematrix
EduMe Søgeprotokol

Diverse
Fjern grå markering i Word

 

Se også vejledninger fra UCL Biblioteket under de forskellige databaser i Fagguides eller E-ressourcer

 

Links

Den bibliometriske forskningsindikator
Find de tidligere og de aktuelle autoritetslister og læs mere om den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikator - Vægtning
Se hvilke point der gives til de forskellige publikationsformer, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator

CareNet
Nationalt netværk for velfærdsteknologi. Alle studerende og ansatte i UCL kan oprette en gratis profil, se vejledning her.

Forskerportalen.dk
Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), og henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner

Helsebiblioteket.no
God gennemarbejdet hjemmeside med mange links indenfor forskellige sundhedsområder, men udmærker sig særligt i afsnittet om Kunnskapsbasert praksis

How to read and understand a scientific article
Kort intro til at læse videnskabelige artikler

Kildebruk og litteratursøk
Norsk online kursus - se evt Finn vitenskapelige artikler

Ordbøger med Nordens sprog
en liste med netordbøger på et eller flere sprog i Norden

Registerforskning
Forskere bruger de danske registre til at forske i statistiske sammenhænge på grundlag af f.eks. hele den danske befolkning eller alle forekomster af en hændelse. I registerforskning kobler forskeren ofte oplysninger fra flere forskellige registre sammen, for at få indsigt i sammenhænge, der ellers er usynlige. Den type forskning har skabt mange resultater, der er til gavn for folkesundheden, forståelse af sociale mekanismer m.v. 

PhD on track
PhD on Track er en platform for ph.d.-studerende, der er begyndt deres forskerkarriere og ønsker at lære mere om informations- og litteratursøgning til forskningsformål samt om publicering

Publishing Strategy Guide
Guide der kan hjælpe dig igen med publiceringsstrategi, udviklet af Jönköping University Library

SCImago Journal & Country Rank (SJR)
Portal som beregner tidsskrifter og landes videnskabelige indikatorer ud fra information baseret på Scopus® 

Startpublicering.nu
Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering

Tidsskrift.dk
Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Mange forskellige tidsskrifter fra danske institutioner

Professionshøjskolernes samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter samt praksisviden

Vitenskapelige Artikler
Norsk online kursus om at planlægge, gennemføre og kritisk vurdere informationssøgning (indenfor sygepleje)

 

Andet

How to:
Har du brug for at få en video til at afspille i en power point, er her en vejledning der hjælper dig godt på vej. Bemærk at videoen skal uploades til YouTube (den kan lægges så den ikke kan ses af andre).
Embedde en video i power point