• Dansk
  • English

Ulovlig deling af studiebøger

Dig og ophavsretten

Undersøgelser viser at mange studerende på de danske uddannelsesinstitutioner, desværre vælger at ulovligt dele digitale lærebøger med hinanden.
En undersøgelse RettighedsAlliancen har fået foretaget af Epinion i efteråret 2020 viser, at 50% af de studerende, som bruger digitale studiebøger, har anskaffet sig mindst én digital studiebog ulovligt.

En opsummering af hovedresultaterne fra undersøgelsen kan ses her.

Alene i 2020 og 2021 var der 450 registrerede sager om ulovlig deling af studiebøger, begået af studerende på professionshøjskoler.
Den ulovlige deling har store faglige konsekvenser for et lille sprogområde som Danmark og vil på sigt påvirke de fremtidige studiebøger. Derudover kan det også have store personlige konsekvenser for den enkelte studerende, der vælger at dele studiebøger ulovligt.

Så tænk dig om en ekstra gang før at du sender eller modtager digitale studiebøger via Facebook, Messenger, Dropbox, Google Drive ell. lign.

Skulle du være i tvivl om hvorvidt en specifik deling skulle være lovlig, så orienter dig her.