• Dansk
  • English

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om Landbrugsstyrelsens arbejde med tilskud, udvikling, vejledning, regulering og kontrol.

Adgang: Landbrugsstyrelsen