Forskerservice

LIGE NU:
NYT - Fanen Informationssøgning er blevet opdateret med fem nye undersider. Se de nye sider:
Kom i gang med litteratursøgning
Systematisk review
PICO, SPIDER og andre hjælpemidler
Kritisk vurdering af artikler
Grå litteratur
Forskerservice opretter kurser, når der er behov for det. send en mail, hvis du vil inviteres eller ønsker et bestemt kursus.


Forskerservice er en enhed der er oprettet for at understøtte forskere i UCL.

De primære målgrupper er ansatte i Forskning og Udvikling, Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter samt forskere på grunduddannelserne og ph.d. studerende.

Forskerservice skal bidrage til at højne kvaliteten af forskningen. Bibliotekaren i Forskerservice understøtter forskere og ph.d.'er i bl.a. litteratursøgning, referencehåndtering, artikelskrivning, publiceringsrådgivning, samt undervisning og vejledning i brug af databaser og udarbejdelse af reviews.

Forskerservice er fysisk placeret på Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, lokale D.130A, men kommer gerne ud til de andre lokationer i UCL.

I menuen til venstre kan du klikke dig videre for information om, hvad Forskerservice kan gøre for dig.

Er du ny i forskningsfeltet kan du med fordel også kigge på Forskerportalen.dk, som især berører juridiske og etiske spørgsmål indenfor forskning. Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).