• Dansk
  • English

Fagguide

WAYF

WAYF - hvad er det?

WAYF (Where are you from) er den nemme indgang til UCL Bibliotekets tilbud, uanset hvor du opholder dig.

Ordbøger

Få adgang til en række ordbøger i Ordbogen.com. fx. Dansk/Engelsk, Engelsk/Dansk, Pædagogisk Psykologisk Ordborg og Klinisk ordbog

Byggeri

BYG-ERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringsblade. Erfaringsbladene indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres. Hvert erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet. 
Direkte: BYG-ERFA

 
Bygningsrelementet

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet har hjemmel i Byggeloven og indeholder kravene til byggeriet f.eks. brandsikring af byggeri. 
Direkte: Bygningsreglementet

Dansk Standard

Dansk Standard

Danmarks standardiseringsorganisation varetager såvel national som international standardisering.
Direkte: Dansk Standard  - adgang til udvalgte standarder

decorative

FacilityTech

For professionelle, der arbejder med renovering, drift og vedligehold af bygninger i såvel den offentlige som den private sektor

GreenFILE

GreenFILE

Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.
Direkte: GreenFILE

Molio - byggeriets videnscenter

Molio - Byggeriets videnscenter

Molio formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift. Websiden indeholder bl.a.: Molio prisdata & Byggedata, HFB:byggeriets produktdatabase, Beskrivelsesværktøjet fra Molio (tidl. bips): branchestandard for byggeriets beskrivelser.
Direkte: Molio 

SBI-Anvisninger

SBI-Anvisninger

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis.
Direkte: SBI-Anvisninger

TRÆcad

TRÆcad

Mere end 400 gennemarbejdede løsninger til træhusbyggeri og til trækonstruktioner. 
Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. 
Søg i "ydelser', 'projekter' og 'laboratorier'.
Direkte: Teknologisk Institut 

IT

ACM Digital Library

ACM Digital Library - artikler om IT og programmering

Amerikansk IT-forskningsnetværk. Via ACMs 'Digital Library' kan du søge i tidsskriftarkivet; emnerne dækker aspekter af informationsteknologi og  programmering.
OBS: Du har kun adgang til at søge. Kontakt biblioteket for bestilling af artikler
Direkte: ACM Digital Library

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Database med forskningslitteratur inden for IT og computer science, multimedia, elektronik. Klik artiklen for links til tips og tricks for gode søgninger.Direkte adgang: IEEE Xplore

Statistik

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Officiel statistik, som beskriver det danske samfund.
Direkte: Danmarks Statistik

eurostat

Euro Stat

Statistiske oplysninger om EU-landene.
Direkte: Euro Stat

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

Fælles database til de danske folke-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.
Direkte: bibliotek.dk

Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine med fokus på videnskabelig litteratur.
Direkte: Google Scholar

InfoMedia

InfoMedia

Dansk avis- og tidsskriftsarkiv
Direkte: InfoMedia 

Aviser

Aviser

Læs aviserne Finans, BørsenJyllands-posten  og Altinget online.

ebøger

eBook Collection

Ebogdatabase med grund- og lærebøger på engelsk.
Direkte: eBook Collection

Jordbrug & fødevarer

Academic Search Premier

Academic Search Premier

Database, der dækker de fleste fagområder.
Direkte: Academic Search Premier

Concito

Concito

Den grønne tænketank.   
Direkte: Concito
Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv. 
Under fanebladene temaer og publikationer kan du finde 'ernæring og kostvaner' og 'fødevareteknologi'.
Direkte: DTU Fødevareinstituttet

Fødevaredata+

DTU Fødevareinstituttet/ Fødevaredata+

Med Fødevaredata+ har DTU Fødevareinstituttet til hensigt at lette adgangen til information om indholdsstofferne i fødevarer. Fødevareliste er opdelt hhv. alfabetisk, efter fødevaregruppe eller indhold. desuden kan du finde en varedeklarationsberegner og andre fødevareressourcer. 
Direkte: Fødevaredata+

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen webside opdelt i fødevare, dyr og kontrol. Du kan også finde kampagner, lovstof og publikationer på siden. Gå evt. ind via emneorversigt, hvor du får en alfabetisk liste over emner lige fra animalsk foder til økologi i storkøkkener.  
Direkte: Fødevarestyrelsen

FødevareWatch

FødevareWatch

FødevareWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om føde- og levnedsmiddelindustrien.  
Direkte:  FødevareWatch  

GreenFILE

GreenFILE

Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.
Direkte: GreenFILE

HortiAdvice

HortiAdvice

Plantevidenbasen indeholder nyeste viden og indeholder bl.a. dyrkningsvejledninger, lister over godkendte basisstoffer mm.
Direkte: HortiAdvice

 
Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi (IFRO)

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi  udfører tværvidenskabelig forskning på højeste niveau i tæt samarbejde med natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet(SUND), så der kan gives innovative svar på væsentlige spørgsmål i relation til de forskningstemaer, som instituttet og fakulteterne beskæftiger sig med.
Direkte: Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Websiden indeholder fuldtekst analyser, publikationer mm. inden for forskningen af Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. 
Direkte: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om Landbrugsstyrelsens arbejde med tilskud, udvikling, vejledning, regulering og kontrol.
Direkte: Landbrugsstyrelsen

Maskinbladet

Maskinbladet

Tre specialiserede magasiner målrettet den professionelle landmand.
Direkte: Maskinbladet

Organic Eprints

Organic Eprints

Open Access arkiv over online publikationer om økologiske fødevarer og landbrug.
Direkte: Organic Eprints

PubMed

PubMed

Database for sundheds- og naturvidenskaberne. 
Direkte: PubMed 

Seges

Seges

Et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre: ledelse, kvæg, miljø, planteavl, økologi og økonomi. En del af artiklerne kan læses på hjemmesiden. Landbrugsinfo Planter & Miljø - Svineproduktion - Økologi - og andre fagområder
Direkte: Seges

A til Å

Databaser & websider A-Å

Se en liste over UCL Bibliotekets.....

Lovstof

Retsinformation

Database med alle danske love.
Direkte: Retsinformation

Karnov

Karnov

Karnov giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. 
Link til Karnov