term.subject="Danmark"

Afgræns din søgning

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kategori
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde i praksis : teoriudvikling og erfaringer fra forsøgs- og udviklingsprojektet "Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil", fase 2

  • Bog
  37.366

  Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde i praksis : teoriudvikling og erfaringer fra forsøgs- og udviklingsprojektet "Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil", fase 2

  2015
  1. oplag (2015)
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52328179|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber, Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil projekt
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52328179|260|a
 2. Ledelse tæt på undervisning og læring : erfaringer fra fire skoler med gode ledelsespraksisser

  • Bog
  37.363

  Ledelse tæt på undervisning og læring : erfaringer fra fire skoler med gode ledelsespraksisser

  2015
  1. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51892593|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  ISBN nr.: 
  9788779588394
  Omfang: 
  95 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51892593|260|a
 3. Arbejdsmarkedspolitik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51676262|980|.
  ISBN nr.: 
  9788762904392
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Handelshøjskolens Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51676262|260|a
 4. Ledelse og rehabilitering

  • Bog
  : Ledelse og rehabilitering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52164885|980|.
  Bidrag af: 
  Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret, Bjarne Rose Hjortbak, Jan Sau Johansen
  ISBN nr.: 
  9788799667895
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52164885|260|a
 5. Skolens teammøder : facilitering og refleksive processer

  • Bog
  37.363

  Skolens teammøder : facilitering og refleksive processer

  2015
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51521447|980|.
  Bidrag af: 
  Ib Ravn, Vibeke Petersen (f. 1953-11-29)
  Note: 
  Indhold: Teammøder bør faciliteres ; Facilitator sikrer teamets fokus ; Involvering : alle skal på, men effektivt ; Facilitator skal have teamets mandat ; Skolens øvrige møder kan faciliteres ; Samtaleprocesser med fordybelse ; Videndelende processer ; Refleksive processer
  ISBN nr.: 
  9788759319697
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51521447|260|a
 6. Handicap og beskæftigelse : udviklingen mellem 2002-2014 (Udviklingen mellem 2002-2014)

  • Bog
  33.112

  Handicap og beskæftigelse : udviklingen mellem 2002-2014 (Udviklingen mellem 2002-2014)

  2015
  1. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51687485|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Malene Rode Larsen, Jan Høgelund
  ISBN nr.: 
  9788771192858
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51687485|260|a
 7. Den danske grundskole - økonomisk set

  • Bog
  37.363

  Den danske grundskole - økonomisk set

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51663268|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Christoffersen (f. 1950), Karsten Bo Larsen
  Note: 
  Indhold: At se på grundskolen med økonomiske briller ; De kommunale forskelle ; Folkeskoler og frie grundskoler - to organisatoriske former ; Incitamenter og økonomisk ansvarlighed ; Betydningen af informationer om kvalitet ; Ændringer i skolestrukturen og stordrift ; Specialiseringen af lærerarbejdet ; Lighed, inklusion og læring ; Hvad siger økonomisk teori? ; Den nye økonomiske skoleforsknings bidrag : en opsummering og nogle foreløbige konklusioner
  ISBN nr.: 
  9788741262239
  Omfang: 
  156 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51663268|260|a
 8. Forbilleder

  • Bog
  : Forbilleder
  30.1664

  Forbilleder

  2015
  1. oplag (2015)
  13 unge fortæller om en vanskelig opvækst, bl.a. pga. incest, opvækst i asylcentre, kriminalitet, omsorgssvigt, kombineret med en række diagnoser som ordblindhed, ADHD, OCD, asperger og angst. Fælles for alle historierne er, at de endte godt, og de unge er kommet ud på den anden side, igang med uddannelser og job
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52331250|980|.
  Bidrag af: 
  Behandlingsskolerne, Sylvia Holthen, Line Rasmussen, Jeppe Marsling
  Omfang: 
  101 sider
  Udgiver: 
  Behandlingsskolerne
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52331250|260|a
 9. Den danske tehistorie

  • Bog
  66.88

  Den danske tehistorie

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Forfatteren beskriver teens historie i Danmark fra ca. 1660, hvor det var en luksusvare, op til nutidens dagligdag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51954823|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Adamsen
  ISBN nr.: 
  9788789531472
  Omfang: 
  360 sider
  Udgiver: 
  Wormianum, Den Gamle By
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51954823|260|a
 10. Fattigdom, afsavn og coping

  • Bog
  : Fattigdom, afsavn og coping
  30.1628

  Fattigdom, afsavn og coping

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51498550|980|.
  Bidrag af: 
  Maja Müller
  Note: 
  Indhold: Fattigdom og de laveste sociale ydelser / af Maja Müller et al. Fattigdom og fattigdomsgrænser / af Morten Ejrnæs, Finn Kenneth Hansen og Jørgen Elm Larsen. Henning Hansen: Levekår og fattigdom. Afsavn - konsekvenser af at modtage de laveste sociale ydelser / af Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain. Fattiges rationalitet, habitus, refleksivitet og overlevelsesstrategier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Copingstrategier og arbejdsløshed / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Fattiges hverdagslivsstrategier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Fattigdom og copingstrategier i børnefamilier / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Livsforløb og fattigdom / af Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen og Maja Müller. Hovedkonklusioner og perspektiver / af Maja Müller et al. Bilag 1 : metodiske overvejelser / af Henning Hansen, M. Azhar Hussain og Maja Müller
  ISBN nr.: 
  9788741260488
  Omfang: 
  345 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51498550|260|a