• Dansk
  • English

Tekst

Retningslinjer for skanning og fotokopiering af tekster eller print af digitalt materiale til brug i undervisningen herunder til lagring på Itslearning, til power points og til interaktive tavler

Ophavsmanden har eneret til at udnytte og bestemme over sit "værk", dvs. billedet, teksten, tegningen, musikken etc. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende eller kopiere andres materiale uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden.

For at imødegå dette har UCL indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt materiale til undervisningsbrug med Copydan.

 

Aftalen med Copydan giver tilladelse til følgende i undervisningen:
Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. studerende/kursist pr. undervisningsår. Det gælder både analog og digital kopiering.
Fra ethvert materiale må der kopieres mindst 4 sider (aviser undtaget).

Filformatet for skannede dokumenter skal være” låst”, f.eks. i pdf- format, så der ikke kan foretages ændringer i den skannede tekst.
Filerne skal lagres på studienettet (d.v.s. Itslearning) beskyttet af en adgangskode og må ikke sendes via SMS eller e-mail, eller deles via Facebook, Dropbox iCloud el.lign.

Der skal altid angives kilde på det kopierede: forfatter, titel, forlag, år.

Tidsskriftsartikler i papirformat må skannes og lægges i Itslearning i digital kopi. Må ikke gemmes/uploades eller deles via mail, sms, Dropbox, iCloud, Facebook el. lign.
For tidsskrifter beregnes procentsatsen, de 20 %, af tidsskriftets samlede årgang.
Tidsskriftsartikler fra UCL’s elektroniske tidsskrifter må videreformidles via link.

Artikler fra aviser og dagblade må ikke skannes og lægges i Itslearning. De må kun fotokopieres eller printes direkte fra nettet.

Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret, og må gerne lægges ud på alle medier.

Til internt administrativ brug er reglerne de samme, dog må materiale, hvor rettighedshaveren har nedlagt forbud mod digital kopiering, kun printes eller fotokopieres. Liste over materialer, der ikke må digitalkopieres, kan ses på www.tekstognode.dk

Se hele aftalen
Tekst

Se også Kopieringens hvem hvad hvor
 

Kopiering til privat brug
Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

 

Revideret 02.03.2020