• Dansk
  • English

Videncentre, institutioner og myndigheder

 

Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen
Hjemmeside om og fra Danmarks øverste sundhedsansvarlige myndighed. På hjemmesiden kan du via faglige indgange finde relevant information fra styrelsen.
De faglige indgange er: Planlægning, Kvalitet & tilsyn, Forebyggelse, Uddannelse, samt Statistik.

 

Statens Institut for Folkesundhed  Statens Institut for folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed, sundhedsfremme samt børn og unges trivsel.
På hjemmesiden kan du finde informationer om deres forskning, statistik, online dokumenter, samt links til nationale og internationale hjemmesider om folkesundhed.

 

WHO (World Health Organization) 
​Via denne hjemmeside kan du bl.a. finde udgivelser fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Enten via søgning eller en alfabetisk liste.

 

Statens SerumInstitut 
Instituttet sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af IT i sundhedsvæsenet og beredskab i relation til bl.a. smitsomme sygdomme.

 

Sundheds- og Ældreministeriet Sundhed- og Ældreministeriet
Hovedindgang til en omfattende samling af oplysninger om ministeriet og ministeriets arbejdsområder.

 

Region Syddanmark 
Information om regionens aktiviteter, initiativer og beslutninger.Hjemmeside  er inddelt i emnerne: Sundhed, social, udvikling, psykiatri og politik.
Der bliver skelnet mellem informationer til borger, fagfolk og kommuner. 

 

Det Etiske Råd 
Det Etiske Råd rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om etiske spørgsmål på det medicinske område.
På hjemmesiden kan du finde bl.a. online publikation og høringssvar fra Etisk råd.

 

Børne og Socialministeriet  
På ministeriets hjemmeside kan du finde information om ministeriet områder.
Børne- og Socialministeriet

Du kan finde Lovstof, Tal & Fakta, samt online publikationer.