• Dansk
  • English

Strategiske mål 2020

 

Det strategiske fokus for UCL Biblioteket omsættes i en række strategiske mål, som bibliotekets aktiviteter frem mod år 2020 skal rettes ind mod.

Strategiske mål:

UCL Biblioteket formidler digital og analog materiale, baseret på kvalitet,aktualitet og relevans   
Vi skal være de studerende og ansattes foretrukne omdrejningspunkt, når der skal søges, vurderes, skaffes og anvendes materialer. Vi skal indkøbe relevante materialer og på anden vis sørge for at sikre brugerne adgang til såvel analoge som digitale videnbærende medier. 
Vi skal også gennem aktiv formidling understøtte brugernes opmærksomhed på såvel de analoge som de digitale videnbærende materialer.

UCL Biblioteket skaber attraktive fysiske og virtuelle rum for uddannelse, forskning og læring   
Vi skal indrette vore fysiske og digitale rum så de på bedste måde understøtter studierne og videnarbejdet. De fysiske rum skal understøtte studieaktivitetsmodellen ved at rumme mange forskellige studiepladser og studiemiljøer. Der skal være plads til fordybelse og gruppearbejde, til vejledning og undervisning, til socialt samvær og stille eftertanke. 
De fysiske rum skal være tilgængelige, når brugerne ønsker det – og bemandet med relevant fagligt personale på de mest benyttede tidspunkter. 
Vore virtuelle rum skal rumme de samme kvaliteter som det analoge rum – og samtidig opløse den geografiske og tidsmæssige udfordring.

UCL Biblioteket anvender informationsteknologien, så brugerne intuitivt og hurtigt kan skaffe sig adgang til relevant indhold 
Vi skal udnytte den nyeste teknologi optimalt. Vi skal strække os så langt som teknologien, lovgivningen og økonomien tillader det for at stille mest muligt til rådighed for brug digitalt. Vi skal tage udgangspunkt i brugernes behov, forventninger og digitale kompetencer– og gøre det så let som muligt at være digital biblioteksbruger.

UCL Biblioteket uddanner og træner brugerne i at navigere i det virtuelle univers 
Vi skal optimere brugernes digitale kompetencer på videnhåndteringsområdet. Vi skal uddanne og træne brugerne i at søge, finde og vurdere videnkilder på internettet. Vi skal træne brugerne i at vælge søgestrategier og være kritiske vidensbrugere. 

UCL Biblioteket samarbejder med professionsfeltet 
UCL Biblioteket fastholder de studerende som biblioteksbrugere i et alumneperspektiv. Biblioteket er ligeledes positiv overfor henvendelser fra professionsfeltet, såvel i forbindelse med uddannelsesønsker som mere traditionel biblioteksbenyttelse.

UCL biblioteket har en åben og aktiv opsøgende indstilling til lokalt, nationalt og internationalt samarbejde 
Vi kan ikke løfte vores opgave i forhold til brugerne uden at samarbejde med andre biblioteker, såvel lokalt, nationalt som internationalt. Det gør vi ved at stille vore samlinger og ekspertise til rådighed i det interurbane lånesamarbejde, men også ved at være aktive i faglige netværk og organisationer. 
Bibliotekets personale skal være orienteret om muligheder for internationale udvekslingsophold, ligesom vi er åbne overfor besøg/ophold fra kolleger i udlandet.