• Dansk
  • English

Strategi for UCL Biblioteket 2013-2020


UCL Biblioteket på vej til 2020
- sammen skaber vi fremtidens professionsudøvere

 

Indledning: 
Det overordnede formål med UCL Biblioteket er at medvirke til realiseringen af University College Lillebælts ”Strategi 2020”.
UCL Biblioteket bidrager til opfyldelsen af denne strategi ved at sætte fokus på en række indsatsområder, der skal tjene som guide for faglige indsatser på biblioteksområdet frem mod år 2020. 

 

UCL Bibliotekets vision bygger på University College Lillebælts vision og er: 
Sammen skaber vi fremtidens professionsudøvere 
 
UCL Biblioteket skal tilbyde og udvikle biblioteket som et integreret centralt element i uddannelsernes samlede fysiske og virtuelle læringsmiljø, hvor studerende, undervisere, videnmedarbejdere og Biblioteket samarbejder om at søge, udvælge, skaffe, vurdere, anvende og formidle viden med det formål at styrke såvel uddannelsernes som professionernes videnbasering. 

 

UCL Bibliotekets mission bygger på University College Lillebælts mission og er: 
Vi sikrer adgang til viden og forskning 
 
UCL Biblioteket skal understøtte professionsuddannelsernes videnbasering ved at sikre adgang til viden og forskning.
Gennem undervisning og vejledning skal biblioteket indgå aktivt i forhold til studerendes, 
underviseres og videnmedarbejderes håndtering af viden og bidrage til arbejdet med informationskompetence i uddannelserne. UCL Biblioteket skal understøtte videnproduktion, forskning og videnformidling.