• Dansk
  • English

Søgeordsskemaer, PICO, PICo

Søgeordsskemaer

 

Generelt søgeordsskema (uden kategorier)
søgeordsskema (1), søgetermer - skema(2)

 

PICO (Patient - Intervention - Comparison - Outcome)

- PICO-skema · · · · · · 

 

PICo (Patient - Interest- Context)

- PICo-skema · · · · · · 

 

PICO eller PICo  - udarbejdese af fokuserede spørgsmål (video)
v. Lene Moestrup, Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning, University College Lillebælt