• Dansk
  • English

Søgeordsskemaer, PICO, PICo

Søgeordsskemaer 
Hvis du gerne vil have et overblik over de mange søgeord, du kan anvende i din søgning, så kan det være en god idé at gruppere/samle dine søgeord i klumper. Den enkelt gruppe af søgeord skal handler om det samme.  Det kan være et fænomen, et tiltag, en målgruppe, en teknik, et medie osv. 

Pico og PICo er måder at gruppere søgeordene på,  som typisk anvendes inden for sundhedsuddannelserne.

 

Generelt søgeordsskema (uden kategorier)
søgeordsskema (1), søgetermer - skema(2)

 

PICO (Patient - Intervention - Comparison - Outcome)

- PICO-skema · · · · · · 

 

PICo (Patient - Interest- Context)

- PICo-skema · · · · · · 

 

PICO eller PICo  - udarbejdese af fokuserede spørgsmål (video)
v. Lene Moestrup, Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning, University College Lillebælt