• Dansk
  • English

Sådan søger du

 

Bøger og danske artikler

Boolske operatorer = and, or & not
Operatorerne kan med fordel anvende, hvis du vil kombinere flere søgeord. Du skal skrive søgeoperatorerne med små bogstaver og på engelsk og selve søgeordene skal i anførselstegn:

and: Systemet søger default på and, hvis du søger på 2 ord og ikke angiver andet. Eks. marginalisering unge er det samme som en søgning på "marginalisering" and "unge"
or: Benytter du or mellem søgetermer, f.eks. "sygepleje" or "sygepleie" finder du materiale, hvor enten det ene eller det andet eller begge søgetermer findes.
not: "folkeskole" not "børnehaveklasse". Denne søgning finder materialer, hvor søgetermen "folkeskole" er nævnt, samtidig med at "børnehaveklasse" ikke er nævnt.

Trunkering
Hvis dine søgetermer gerne må optræde med forskellige endelser, kan du anvende stjerne * efter søgetermen. Eks. sundhed* = søgeresultat hvor både sundhed, sundhedsfremme, sundhedspersonale, sundhedspolitik, sundhedsvæsen osv. optræder.
Facetter
 
Afgræns din søgning
Når du søger i "Bøger og danske artikler" får du mulighed for at afgrænse dit søgeresultat via facetterne i venstre kolonne. Her er der bl.a. mulighed for at afgrænse på materialetype, sprog, forfatter og år.
Fortryder du din afgrænsning, klikker du blot på den igen.
 
Du kan også begrænse dit søgeresultat ved at tilføje yderligere søgeord i søgefeltet.
F.eks. natur* daginstitutioner

 
Sortér søgeresultatet
Søgeresultaterne sorteres som standard efter relevans. Hvis du ønsker en anden sortering kan du vælge at sortere efter titel, forfatter og udgivelsesår via drop down listen til højre.
 
Supplerende hjælp
Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte bibliotekets personale.
 
 

Internationale artikler

internationale artikler

 

Trunkering

Hvis dine søgetermer gerne må optræde med forskellige endelser, kan du anvende stjerne * efter søgetermen. Eks. child* vil finde children, childhood, childish osv.

Tegnsætning
Undgå så vidt muligt tegn som komma, kolon, apostrof og punktum i din søgning.

Kombinér søgetermer
Du kan kombinere flere søgetermer med and, med det kan også udelades, da systemet automatisk opfatter mellemrum som and.

Afgræns din søgning
Når du søger i "Internationale artikler" får du mulighed for at afgrænse din søgning via facetter i venstre side.