Scenen på UCL Biblioteket

Biblioteket på NBA, Odense tilbyder med Scenen en platform for faglig formidling, læring og idéudveksling.

På Scenen kan du opleve en række faglige foredrag, book releases, debatter, informationsmøder, teater og meget andet.

 

Kommende arrangementer

2019:

10. april 2019 kl. 11.30-12.00: Anette Bøjgaard Schleicher fortæller om sine to bøger ”Relationsskabelse” og ”Den store casebo

 

Forskningens Døgn i UCL:
Link til programmet

NBA:

24. april 2019 kl. 10.15-11.00: Nye lægemidler udvikles med inspiration fra kroppens eget immunforsvar / Peter Kristensen, AAU

25. april 2019 kl. 13.30-14.30: Stråleterapi med højenergetiske partikler / Peter Sigmund, SDU

30. april 2019 kl. 11.30-12.30: Robotterne kommer / Rikke Schnedler Teglskov Kristensen, CFU
Kom forbi og afprøv forskellige robotter, som Center for Undervisningsmidler låner ud til de fynske skoler. Der vil være forskellige robotter fra indskoling til udskoling. Måske kan du finde et job, som en af robotterne kan erstatte i fremtiden? Er du nybegynder eller ekspert – så har vi en robot til dig.

SEE:

25. april 2019 kl. 11.30-12.15: Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug / Birgitte Lund Eberhardt, UCL

KLO:

29. april 2019 kl. 12.30-14.00: Hverdagslivet for nyuddannede sygeplejersker / Carsten Juul Jensen, Absalon

30. april 2019 kl. 12.30-13.30: Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark? / Jørgen T. Lauridsen, SDU

VES:

29. april 2019 kl. 12.15-12.35: Modstand mod vaccinationer - hvad spiller ind på beslutningen om at lade sit barn vaccinere? / Gitte Thybo Pihl, UCL

30. april 2019 kl. 12.30-13.30: Tvang i retspsykiatrien/ Ellen Boldrup Tingleff, UCL

 

15. maj 2019 kl. 12.30-14.30: Bag om magtens dokumenter – diskursanalysens hvordan og hvorfor​ / Christina Haandbæk Schmidt og Keld Skovmand, UCL

Professionerne er reguleret af dokumenter, der udtrykker forskellige diskurser og dermed forskellige former for magt. Via diskursanalyser er det muligt at få øje på magten bag dokumenterne og derved opdage, hvilken magt de forsøger at udøve over professionsudøverne. Formålet med oplægget er at gøre opmærksom på, hvordan professionsudøvelse altid er en del af en diskurskamp, hvor professionsudøverne udøver magt, samtidig med at der udøves magt over dem. Det sker via politiske dokumenter som fx love, bekendtgørelser og vejledninger. I oplægget gives indblik i nogle af de dokumentanalyser, som Keld Skovmand har lavet af ”læringsmålstyret undervisning”, mens Christina Haandbæk Schmidt vil give eksempler fra policyprocessen omkring den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet.

7. juni 2019 - tidspunkt + info kommer: Barn af en alkoholiker

 

 

Reservation

Reservér Scenen ved at kontakte:
Bibliotekar Dorthe Andersen
Bibliotekar Birgitte Ehs
Bibliotekar Anne-Marie Fiala Carlsen