Projekter

Eksempler på nogle af de projekter UCL Biblioteket deltager eller har deltage i:

Udvikling af informationskompetence hos underviserne på Sygeplejerskeuddannelsen, UCL
Bibliotekarer fra biblioteksafdelingerne på Blangstedgårdsvej, i Svendborg og i Vejle medvirker i øjeblikket i et undervisningsprogram i relation til udvikling af informationskompetence hos underviserne på Sygeplejerskeuddannelsen, UCL.
Tidsrammen er forår 2011 – forår 2013.
Læs mere

 

UCL Biblioteket Blangstedgårdsvej og Learning Support Center
UCL Biblioteket Blangstedgårdsvej medvirker i etableringen af et Learning Support Center på Blangstedgårdsvej.
Learning Support Center er et pilotprojekt, hvor målsætningen er at indhøste erfaringer med et Learning Support Center med henblik på campusdannelsen på Niels Bohrs Allé. Erfaringer, der kan bruges i forhold til virkningen i studiemiljøet og med de mange delfunktioner, der er i processen med etablering, funktioner og organisering.
Tidsrammen er sep. 2012 - 2015.