Ordbøger

 

UCL biblioteket abonnerer på udvalgte online ordbøger samt anbefaler en række gratis ordbøger og hjemmesider.
 
Gyldendals Ordbøger
Adgang til ordbøgerne
Log ind med WAYF, når du ikke er på UCL område. 
 
Skift til det ønskede sprog via flagene eller navnet på ordbogen.
 

Gyldendals ordbøger

 

Britannica online (via Skoda.emu.dk)
Få online adgang til et af verdens største engelsksprogede leksikon.
Adgang: Britannica  Log ind med UNI-login (kode udleveres på biblioteket, lærerstuderende har personligt UNI-login)

Retskrivningsordbogen
Dansk Sprognævns retskrivningsordbog og sproghjælp
Adgang: Retskrivningsordbogen

Ordnet
Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog samt Korpus.dk finder du på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside.
Adgang: Ordnet

Sproget.dk
En sprogportal hvor du finder retskrivningsregler og gode råd om grammatik og stavning.
Adgang: Sproget.dk