• Dansk
  • English

Ophavsret i UCL

 
 
Hvad er tilladt, når det drejer sig om at anvende ophavsretligt beskyttet materiale? - UCL Biblioteket er stedet, hvor du kan henvende dig med ophavsretlige spørgsmål, uanset om du er studerende eller ansat i UCL.
På siden finder du de forskellige aftaler, som UCL har indgået med de foreninger, der beskæftiger sig med rettigheder til værkerne, retten til at kopiere, mangfoldiggøre og/eller gengive beskyttede værker i tekst, lyd og billeder samt opkrævning og fordeling af vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker.  

Copyright

Biblioteket har oprettet en særlig mailadresse til de ophavsretlige spørgsmål, som vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Kontakt: bib-ophavsret@ucl.dk

Den gældende kopieringsaftale er beskrevet nærmere under rubrikken Tekst på denne hjemmeside, og via nedenstående link kan du finde en pixiudgave.

Kopieringens hvem hvad hvor  - The Who, What and Where of Copying (Engelsk version) 

Revideret 31.08.2020