• Dansk
  • English

Ophavsret

     
Det 3. mål i ”Vejen mod 2020 – 10 mål for rejsen” om teknologiparathed og satsningen på blended learning og fjernundervisning forudsætter, at der oparbejdes viden om ophavsretslige problemstillinger i University College Lillebælt. Arbejdet med ophavsret kræver viden og indsigt og udviklingen inden for digitale medier betyder, at viden om ophavsret konstant bliver udfordret. 
 
UCL Biblioteket skal blive et naturligt omdrejningspunkt for denne viden i University College Lillebælt og skal aktivt støtte studerende, undervisere og forskere i form af vejledning og undervisning i forbindelse med spørgsmål og problemstillinger vedrørende ophavsret. UCL Bibliotekets personale skal have kompetencer i at vejlede og undervise i ophavsretslige spørgsmål. 
 

Status lige nu (juni 2015)

UCL Biblioteket har oprettet et undersite på bib.ucl.dk : Ophavsret i UCL. Her findes en lang række vejledninger i ophavsret ift. de forskellige medier og en vejledning om de forskellige aftaler, UCL har med Copydan.

UCL Biblioteket har ligeledes oprettet et spørgeforum og udarbejdet en folder om ”kopieringen hvem hvad hvor”.

Der er udpeget en ekspertgruppe i ophavsret bestående af:
Lars Bonde, UCL Biblioteket 
Lisbeth Christensen, UCL Biblioteket
Tove Kallehauge, UCL Biblioteket