• Dansk
  • English

UCL Biblioteket i tal

Her er et øjebliksbillede  af UCL Biblioteket i tal.  Tal fra Biblioteksstatistikken 2017 er markeret med *.
 
Lokaliteter:
5 afdelinger: 
- 2 i Odense (Niels Bohrs Allé og Seebladsgade)
- 1 i Svendborg
- 1 i Vejle
- 1 i Jelling

Personale: 
17 ansatte:
- 14 bibliotekarer/cand.scient.bibl.
- 3 assistenter/HK
   

Budget: 11,3 mill. kr.*

Materialer:
- Bogbestand:  132.608*
- E-tidsskrifter: 15.262*
- E-bøger: 166.954*
 
Benyttelse:
- Udlån : 87.623*
- Downloads: 38.717*
- Udlån til andre biblioteker: 2.473*
- Indlån fra andre biblioteker:3.670*

Undervisning:
- Antal undervisningstimer : 729 lektioner*
- Antal deltagere: 6.911personer*