• Dansk
  • English

Molio - Byggeriets videnscenter

Molio er det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden.

 

Adgang (fra campus eller vpn)

- Molio Anvisninger (Aftale og kommunikation * Basisbeskrivelser * Beskrivelsesværktøjer * CAD og bygningsmodul)

- Molio Branddata (adgang via Byggedata)

- Molio Byggedata: byggebrachens lovstof, anvisninger, standarder og vejledning mv.

- Molio BR18

- Prisdata 

 

Adgang til Molio Byggeriets videnscenter
Fra UCL adresse

Fjernadgang