• Dansk
  • English

Lyd

 

Musik og e-læring
Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor du som underviser eller studerende nøjes med at citere ganske lidt af et musikværk, skal du derfor have tilladelse, før du bruger musik i e-læringssammenhæng. Tilladelsen fås via KODA og Gramex.

Brugeren skal angive navne på komponister og forfattere og angive følgende på hjemmesiden: ”Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og Gramex”. Samtidig skal der etableres links til KODA´s og Gramex’ hjemmesider. Lyd - ophavsret

Musik ved fester
Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik.

Her kan du læse rammeaftalen med Koda-gramex

Lydoptagelse af undervisning
Underviserne skal give samtykke til at deres undervisning optages. Efter reglerne i Ophavsretsloven har underviseren retten til at bestemme over egen undervisning. Det er vigtigt, at der udarbejdes klare aftaler for brugen af optagelserne.

Studerende bør være informeret om, at undervisningen lydoptages og hvad der skal ske med optagelserne. Hvis studerende ønsker at optage undervisningen kræver det underviserens samtykke.

Digital kopiering
Du må kun kopiere lovlige værker.

Digital kopiering er kopiering ved hjælp af en cd- eller dvd-brænder - eller når du downloader fra nettet.
Du må lave digitale kopier af cd’er til personlig brug for din egen husstand. Det er dog ikke tilladt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer. Og du må heller ikke fremstille en kopi af en ulovlig kopi af en cd.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Revideret 9.6.2015