• Dansk
  • English

Litteratur om litteratursøgning

ucl learning

Vil du vide mere om litteratursøgning?

UCL Biblioteket har udarbejdet et lille udvalg af litteratur om litteratursøgning, der kan hjælpe dig i din litteratursøgning.

Det spænder lige fra generelle introduktion til meget faglige og fagspecifikke tips og tricks.

 

Husk UCL Learning 
University College Lillebælt, 2015. Informationskompetence [Online].
Tilgængelig fra: http://stud.ucl.dk/ucl-learning/studiekompetencer/tema/ [Lokaliseret 23-02-2016].

 
 
 

Rasmussen, L.T., Remvig, K. & Wien, C., 2017. Litteratur- og informationssøgning til opgaven. Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 145–170.

 

 
Fagspecifik Sundhed
Bak Andersen, I. & Matzen, P. (Red.). (2014). Evidensbaseret medicin (4. udg.). Kbh.: Gad.

Brandt Eriksen, M., Buck Christensen, J. & Faber Frandsen, T. (2016). Embase er et centralt værktøj til medicinsk litteratursøgning. Ugeskrift for læger online. Lokaliseret fra http://ugeskriftet.dk/videnskab/embase-er-et-centralt-vaerktoej-til-medicinsk-litteratursoegning

Buus, N., Kristiansen, H. M., Tingleff, E. B. & Rossen, C. B. (2008). Litteratursøgning i praksis : begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, 108 (10), s. 2–8. Lokaliseret fra https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2008-10/litteratursogning-i-praksis-begreber-strategier-og-modeller

Delwiche FA (2008). Focus: information literacy. Searching MEDLINE via PubMed. Clinical Laboratory Science, 21 (1), s. 35–41. Lokaliseret fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105896604&site=ehost-live

Frandsen, T. F., Christensen, J. B. & Ølholm, A. M. (2016). Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes. Ugeskrift for læger online. Lokaliseret fra http://ugeskriftet.dk/videnskab/systematisk-soegning-efter-kvalitativ-litteratur-kan-styrkes

Frandsen, T. F., Dyrvig, A.-K., Christensen, J. B., Fasterholdt, I. & Oelholm, A. M. (2014). En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger, 176 (7), s. 647–651. Lokaliseret fra http://ugeskriftet.dk/videnskab/V02130141

Horsbøl, T. A. (2011). Systematisk litteratursøgning og -gennemgang. I: V. Krøll (Red.), Kliniske retningslinjer : hvordan og hvorfor (s. 71–90). Kbh.: Munksgaard Danmark.

Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I: S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 37–49). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.

Jensen, M. F. & Matzen, P. (2014). Litteratursøgning  - eller “at finde en nål i en høstak”. I: I. Bak Andersen & P. Matzen (Red.), Evidensbaseret medicin (4. udg., s. 33–51). Kbh.: Gad.

Karlsson, E. K. (2018). Informationssøgning. I: M. Henricson (Red.), Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination . 2. udgave (s. 103–121). Kbh.: Munksgaard.

Kristensen, H.G., 2020. Litteratursøgning. I: J.L. Rasmussen & M.K. Pedersen red. Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. 2. udgave. Kbh.: Gad, s. 205–235.

Lund, H., Juhl, C., Andreasen, J. & Møller, A. (2014). Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard.

Madsen, J. S. & Andersen, I. B. (2014). At skelne skidt fra kanel: kritisk udvælgelse og læsning af evidens. I: I. Bak Andersen & P. Matzen (Red.), Evidensbaseret medicin (4. udg., s. 53–74). Kbh.: Gad.

Nortvedt, M. W., Hantvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert : en arbeidsbok (2. utg.). Oslo: Akribe.

 

Fagspecifik Pæd/Samf

Andersen, M.H., Jørgensen, L. & Davidsen, S., 2016. Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne. I: C.J. Kristensen & M.A. Hussain red. Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 57–71.

Frandsen, P. & Nielsen, S., 2015. Informationssøgning. I: V. Larsen & Ü. Tireli red. Bacheloropgaven. Kbh.: Akademisk Forlag, s. 45–58.

Neumann, I. & Hørmann, E., 2017. Litteratursøgning. I: S. Glasdam, G.R. Hansen & S. Pjengaard red. Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område : indblik i videnskabelige metoder. Kbh.: Hans Reitzel, s. 51–73.

 

Fagspecifik Business

Andersen, F. R., Jensen, B. W., Olsen, M. R., Østergaard, S. O. & Schmalz, P. (2015). International markedsføring (5. udg., s.105–142). Kbh.: Trojka.