Låneregler

Hvem kan bruge UCL Biblioteket 
Alle studerende, kursister og ansatte ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan bruge UCL Biblioteket. Se også servicedeklaration.

Du er automatisk oprettet som låner, og dit cpr-nummer er dit lånernummer.
Pinkoden skal være fire cifre. Kontakt biblioteket for nærmere information.
Dit sundhedskort/sygesikringsbevis er dit lånerkort.

Andre brugere (eksterne brugere) kan benytte biblioteksafdelingerne i Jelling, Odense og i Vejle. 
Er du ekstern bruger, bliver du oprettet som låner ved personlig henvendelse, og dit sundhedskort/sygesikringsbevis er dit lånerkort.

 

Lån og aflevering
Du kan låne og aflevere materialer i alle biblioteksafdelinger. Undtaget er AV-udstyr, som du låner og afleverer i den afdeling, hvor det hører hjemme.

 

Lånetiden

·Bøger: 30 dage

·1 dags lån: 1 dag. Kan ikke fornyes

·Tidsskrifter: Nyeste nummer udlånes ikke. Ældre numre udlånes 30 dage. 

Lånetiden for andre materialer finder du også i biblioteksbasen.

Fornyelser
Du kan forny dine lånte materialer, hvis de ikke er reserveret til en anden låner.
Fornyelsesperioden er den samme som den normale lånetid og gælder fra den dag, du fornyer.

 

Aflevering til tiden er dit eget ansvar
Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres. Du kan se dine lån ved at logge ind i bib.ucl.dk.

 

Servicemeddelelse fra biblioteket
Servicemeddelelse: 5 dage før du skal aflevere, sender vi en påmindelse til dig pr. sms og/eller mail om snarlig aflevering. Hvis lånet ikke afleveres, skal der betales gebyr pr. materiale på 10 kr.

Hjemkaldelse: 7 dage efter overskridelsen af lånertiden sender vi dig hjemkaldelse med påmindelse om, at hvis lånet ikke afleveres, forhøjes gebyret til 25 kr. pr. materiale.

Erstatning: Lånetiden er nu overskredet med 45 dage, og du vil modtage en saldoopgørelse med krav om gebyrer og erstatning af materialet pr. digital post. Hvis materialerne ikke afleveres eller erstatning ikke betales bliver låneren blokeret.

Erstatningsrykker: Lånetiden er nu overskredet med 60 dage og du vil modtage en rykker pr. digital post.

 

Ved for sen aflevering eller for sen fornyelse

Gebyrer betales pr. bog.  

Du skal betale gebyrerne, selv om du afleverer materialerne.

overskridelse af lånetiden

  

Hvis du hverken afleverer eller erstatter lånt materiale, vil sagen kunne overgå til retslig inkasso (SKAT).

Skylder du 200 kr. eller derover, er du udelukket fra at låne eller forny materialer.

Særligt for ansatte: Som ansat er du fritaget for gebyrer, men ikke for at erstatte ødelagt eller bortkommet materiale.

 

Betaling
Du kan betale gebyrer og regninger ved bankoverførsel til: reg.nr.: 0216 og kontonr.: 4069078060.
Husk at skrive dit navn og din fødselsdato i tekstfeltet, så vi er sikre på, hvem der har betalt.

Det er også muligt, at betale gebyrer og regninger med MobilePay.
MEN betalingen kan udelukkende foregå ved personligt fremmøde, for at sikre at beløbet straks bliver slettet i bibliotekssystemet.

 

Erstatning af materiale
Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes med bibliotekets genanskaffelsespris.

Hvis du på et senere tidspunkt finder det mistede (og erstattede) materiale, er dette nu din ejendom.