Låneregler

Hvem kan bruge UCL Biblioteket
Alle studerende, kursister og ansatte ved University College Lillebælt kan bruge UCL Biblioteket. Se også servicedeklaration.

Du er automatisk oprettet som låner, og dit cpr-nummer er dit lånernummer.
Pinkoden skal være fire cifre. Kontakt biblioteket for nærmere information.
Dit sundhedskort/sygesikringsbevis er dit lånerkort.

Andre brugere (eksterne brugere) kan benytte biblioteksafdelingerne i Jelling, Odense og i Vejle. 
Er du ekstern bruger, bliver du oprettet som låner ved personlig henvendelse, og dit sundhedskort/sygesikringsbevis er dit lånerkort.

Lån og aflevering
Du kan låne og aflevere materialer i alle biblioteksafdelinger. Undtaget er AV-udstyr, som du låner og afleverer i den afdeling, hvor det hører hjemme.

Lånetiden
  • Bøger: 30 dage
  • 1 dags lån. 1 dag. Kan ikke fornyes
  • Tidsskrifter: Nyeste nummer udlånes ikke. Ældre numre udlånes 30 dage. 
Lånetiden for andre materialer finder du også i biblioteksbasen.

Fornyelser
Du kan forny dine lånte materialer, hvis de ikke er reserveret til en anden låner.
Fornyelsesperioden er den samme som den normale lånetid og gælder fra den dag, du fornyer.

Aflevering til tiden er dit eget ansvar
Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres. Du kan se dine lån ved at logge ind i bib.ucl.dk.

Servicemeddelelse
5 dage før du skal aflevere, sender vi normalt en servicemeddelelse til dig pr. sms og/eller mail.

Ved for sen aflevering eller for sen fornyelse

2 dages overskridelse

7 dages overskridelse

15 dages overskridelse

30 dages overskridelse

45 dages overskridelse

60 dages overskridelse

1. hjemkaldelse

25 kr. i gebyr

2. hjemkaldelse

50 kr i gebyr

Regning

Regningsrykker + administrationsgebyr på 100 kr - i alt 150 kr

Du skal betale alle gebyrerne, selv om du afleverer materialerne.
Hvis du hverken afleverer eller erstatter lånt materiale, vil sagen kunne overgå til retslig inkasso (SKAT).
Skylder du 200 kr. eller derover, er du udelukket fra at låne eller forny materialer.

Særligt for ansatte: Som ansat er du fritaget for gebyrer, men ikke for at erstatte ødelagt eller bortkommet materiale.

Betaling
Du kan betale gebyrer og regninger kontant på biblioteket eller ved bankoverførsel til: reg.nr.: 0216 og kontonr.: 4069078060.
Husk at skrive dit navn og din fødselsdato i tekstfeltet, så vi er sikre på, hvem der har betalt.

Det er muligt at betale gebyrer og regninger med MobilePay.MEN betalingen kan udelukkende foregå ved personligt fremmøde, for at sikre at beløbet straks bliver slettet i bibliotekssystemet.

Erstatning af materiale
Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes med bibliotekets genanskaffelsespris
.