• Dansk
  • English

Låneregler

Hvem kan bruge UCL Biblioteket 
Alle studerende, kursister og ansatte ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan bruge UCL Biblioteket. Se også servicedeklaration.

Du er automatisk oprettet som låner, og dit cpr-nummer er dit lånernummer.
Pinkoden skal være fire cifre. Kontakt biblioteket for nærmere information.
Dit sundhedskort er dit lånerkort.

Andre brugere (eksterne brugere) kan benytte biblioteksafdelingerne i Jelling, på Niels Bohrs Allé, Odense og i Vejle. 
Er du ekstern bruger, bliver du oprettet som låner ved personlig henvendelse, og dit sundhedskort er dit lånerkort.

 

Lån og aflevering
Du kan låne og aflevere materialer i alle biblioteksafdelinger. Undtaget er AV-udstyr, som du låner og afleverer i den afdeling, hvor det hører hjemme.

 

Lånetiden

·Bøger: 30 dage

·1 dags lån: 1 dag. Kan ikke fornyes

·Tidsskrifter: Nyeste nummer udlånes ikke. Ældre numre udlånes 30 dage. 

Lånetiden for andre materialer finder du i biblioteksbasen.

 

Fornyelser
Du kan forny dine lånte materialer, hvis de ikke er reserveret til en anden låner.
Fornyelsesperioden er den samme som den normale lånetid og gælder fra den dag, du fornyer.

 

Aflevering til tiden er dit eget ansvar
Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres. Du kan se dine lån ved at logge ind på bib.ucl.dk.

 

Servicemeddelelser fra biblioteket
Påmindelse om aflevering: 5 dage før du skal aflevere, sender vi en påmindelse til dig pr. sms og/eller mail om snarlig aflevering.

Reservering: Du får besked pr. sms og/eller email om, at reserverede materialer kan afhentes.
Husk at hente dine reserveringer eller give besked om, at du ikke skal bruge dem, så bøgerne kan komme den næste låner til gavn.

 

Ved for sen aflevering eller for sen fornyelse

låneregler

Hjemkaldelse: 7 dage efter overskridelsen af lånetiden sender vi dig en hjemkaldelse med påmindelse om, at hvis lånet ikke afleveres eller fornys tilskrives der gebyr.

Erstatning: Lånetiden er overskredet med 31 dage, og du modtager en saldoopgørelse med krav om erstatning af materialet sendt til din e-boks.
Hvis materialerne ikke afleveres eller erstatning ikke betales, bliver du udelukket fra at kunne låne.

Gebyrer betales pr. bog. Du skal betale gebyrerne, selv om du afleverer materialerne.

Hvis du hverken afleverer eller erstatter lånt materiale, vil sagen kunne overgå til retslig inddrivelse (SKAT).

Skylder du 200 kr. eller derover, er du udelukket fra at reservere, låne eller forny materialer.

Særligt for ansatte: Som ansat er du fritaget for gebyrer, men ikke for at erstatte ødelagt eller bortkommet materiale.

 

Betaling
Du kan betale gebyrer og regninger ved bankoverførsel til: reg.nr.: 0216 og kontonr.: 4069078060.
Husk at skrive dit navn og din fødselsdato i tekstfeltet, så vi er sikre på, hvem der har betalt.

Ved personligt fremmøde er det muligt at betale gebyrer med MobilePay. Regninger skal betales via bankoverførsel.

 

Erstatning af materiale
Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes.

Hvis du på et senere tidspunkt finder det erstattede materiale, er dette nu din ejendom. 

 

Lånereglerne er gældende fra september 2021.