• Dansk
  • English

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi (IFRO)

 

Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi  udfører tværvidenskabelig forskning på højeste niveau i tæt samarbejde med natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet(SUND), så der kan gives innovative svar på væsentlige spørgsmål i relation til de forskningstemaer, som instituttet og fakulteterne beskæftiger sig med.

Adgang: Institut for Fødevare - og Ressourceøkonomi