• Dansk
  • English

Informationskompetence hos undervisere

UCL Biblioteket medvirker i et undervisningsprogram i relation til udvikling af informationskompetence hos underviserne på Sygeplejerskeuddannelsen, UCL.

Deltagere: Bibliotekarer fra UCL Bibliotekets afdelinger på Blangstedgårdsvej, i Svendborg og i Vejle, UCL Videreuddannelse og Praksisudvikling, Videncentret ved OUH i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek
Kontaktpersoner: Anders Dybdal, UCL-biblioteket Vejle eller Pernille Kvistgaard Kamuk, UCL-biblioteket Blangstedgårdsvej
Tidsramme: forår 2011-forår 2013

Formål:
Målet er, at underviserne efter deltagelse i undervisningsprogrammerne:
  • har tilegnet sig relevant viden, grundlæggende færdigheder og generelle kompetencer indenfor informationssøgning 
  • kan opsøge og anvende nyeste og bedste professions-, udviklings- og forskningsbaseret viden såvel dansk som internationalt
  • kan læse kritisk og vurdere forskningslitteratur
  • kan anvende relevante e-læringsværktøjer i relation til litteratursøgning og kritisk læsning og vurdering af forskningslitteratur
  • kan medvirke til, at deres egen informationspraksis afspejler sig i de studerendes læringsresultater
 

Der er tale om undervisningsprogrammer på tre niveauer i relation til informationskompetence:
1. Brush-up niveau.
Forud for dette niveau ligger en selvtest (udarbejdet at UCL-bibliotekarer), der viser nødvendigheden af at deltage i dette kursus. Undervisere: UCL-bibliotekarer.

2. Master/kandidat niveau
Undervisningen i informationssøgning forestås af UCL-bibliotekarer.
Undervisning i kritisk læsning og vurdering af forskningslitteratur blev på første kursus gennemført af Birthe Østergaard og Lise Hounsgaard fra Enheden for Sygeplejeforskning, SDU med tilstedeværelse af undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen, UCL.
På det andet kursus overtog undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen, UCL undervisningen.

3. Ph.d. niveau
Udelukkende for enkelte udvalgte undervisere.
Undervisningen forestås af personale fra Videncentret ved OUH i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek.

Som et særskilt forløb forud for Master/kandidat niveau afvikles undervisning i referencehåndteringssystemet RefWorks.
Undervisere: UCL-bibliotekarer.