• Dansk
 • English

Idunn


Norsk tidsskriftsdatabase med artikler i fuldtekst (2001-) indenfor pædagogik, natur, sundhed og humanistiske fag.

Databasen indeholder bl.a. følgende tidsskrifter:
 • Fokus på Familien
 • Klinisk sygepleje
 • Nordic studies in Education (tidl. Nordisk Pedagogik)
 • Nordic Journal of Digital Literacy (tidl. Digital Kompetanse)
 • Nordisk Sygeplejeforskning
 • Norsk Pedagogik
 • Norges Barnevern
 • Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid
 • Tidsskrift for Omsorgsforkning
 • Tidsskrits for Velferdsforkning
 • Tidsskrift for Samfunnsforkning
 • Naturen

Adgang
Idunn