E-ressourcer A-Å

Samlet overblik de centrale ressourcer, som biblioteket har købt adgang til & en række centrale gratis kilder.

 

Alfabetisk liste over e-ressourcer:

Academic Search Premier
Artikeldatabase, der dækker alle fagområder.

ACM Digital Library 
Amerikansk IT-forskningsnetværk. Via ACMs 'Digital Library' kan du søge i tidsskriftarkivet om informationsteknologi og  programmering. Kun adgang til at søge - ikke til at læse fuld tekst eller downloade. Kontakt biblioteket - så downloader vi.

Ankestyrelsen
Øverste klageinstans og praksiskoordinerende inden for velfærdsområdet.

Bibliotek.dk
Fælles database til de danske biblioteker, med bl.a. artikelbasen med henvisninger til danske artikler.

Bibliotekssøk
Den norske udgave svarende til bibliotek.dk.

Bisnode
Bisnode indeholder datanyheder, analyser om erhvervslivet og forbrugere samt biografier over personer i den private og offentlige sektor. Virksomhedsinformation om ca. 214.000 danske virksomheder med komplette årsregnskaber 5 år tilbage og vigtige nøgletal.

Business Source Complete
Én af de mest anerkendte forskningsdatabaser inden for business området (ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, international business, markedsføring, HR, produktionsstyring, offentlig administration osv.)

BYG-ERFA
Byggetekniske erfaringsblade. Erfaringsbladene indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres. Hvert erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet. 

Børne og Socialministeriet
Den centrale forvaltning af det sociale servicesystem samt opgaver vedrørende integration.

CFU
Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler til lærerstuderende.

CINAHL Complete
Sundhedsfaglig databas inden for sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tilgrænsende fagområder.

Cochrane
Database om virkning af behandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet. Vejledning

Cristin
Publiceret litteratur, projekter mv. fra norske universiteter, høgskoler og andre offentlige forskningsinstitioner.

Danmarks Statistik
Officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Formidler viden om god uddannelsespraksis og udarbejder forskningskortlægninger og systematiske reviews. Mulighed for at søge i Evidensbasen, der indeholder danske og internationale systematiske reviews.

Dansk Standard  - adgang til udvalgte standarder
Danmarks standardiseringsorganisation varetager såvel national som international standardisering.

Den Danske Forskningsdatabase
Publikationer og forskningsresultater hovedsagligt fra universiteter.

DOAJ- Directory of Open Access Journals 
Directory of  Open Access Journals er en platform for videnskabelige Open Access tidsskrifter inden for alle fagområder.

Doingbusiness
Doingbusiness måler og analyser, hvor let det er at starte en virksomhed op i 190 økonomier.

eBook Academic Collection
Database med onlineadgang til bøger indenfor en lang række emner.

ERIC - Education Resources Information Center
Database med videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område og beslægtede fagområder.

Det Etiske Råd
Rådgiver og skaber debat om etiske spørgsmål indenfor sundhedsområdet.

Euro Stat
Statistiske oplysninger om EU-landene.

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
Evaluering og udvikling af dagtilbud, skoler og uddannelser.

Filmcentralen
Filmcentralen giver dig adgang til film på nettet til brug i undervisningen.

Google Scholar
Søgemaskine med fokus på videnskabelig litteratur.

GreenFILE 
Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.    

Idunn
Norsk tidsskriftsdatabase med artikler i fuldtekst f.eks. Norsk Pedagogisk Tidsskrift og Nordisk Sygeplejeforskning.   

InfoMedia
Dansk tidsskriftsarkiv

KL - Kommunernes Landsforening
Privat interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner.

Kompass
Kompass giver, som en af de få på markedet, adgang til søgning på produkter og brancher på tværs af 75 lande. I alt er mere end 1.9 millioner virksomheder repræsenteret med mere end 750.000 varemærkenavne.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Libris
En national søgetjeneste med information om titler på de svenske biblioteker.

Marketline Advantage
Oplysninger om virksomheder, brancher, økonomi, produkter og lande. Indeholder Industri Profiler, Forbrugermarkeds Database, SWOT - og PESTLE analyser og landeprofiler. Opdateres dagligt.

MedlinePlus
Linksamling til kvalitetsvurderede websider inden for sundhedsvidenskab.

Molio - Byggeriets videnscenter 
Molio formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift. Websiden indeholder bl.a.: Molio prisdata & Byggedata, HFB:byggeriets produktdatabase, Beskrivelsesværktøjet fra Molio (tidl. bips): branchestandard for byggeriets beskrivelser.

Norart
Artikelbasen med henvisninger til norske og nordiske artikler.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Database over kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

OECD iLibrary
Via Via portalen OECD iLibrary har du adgang til publikationer, der er uvurderlige, når du skal lave en økonomisk landeanalyse hvad enten det drejer sig om makroøkonomiske nøgletal eller analyser af uddannelse, arbejdsmarkedet, pension, landbrugsudvikling osv.

Orbis 
Virksomhedsdatabase med finansielle nøgletal, brancheinformationer på virksomheder fra hele verden.Du kan sammenligne virksomheder- og branchers performance på de ovennævnte indikatorer - 'peer analysis', og finde virksomheder på baggrund af fx ejerskab - datterselskaber.

Oria (tidligere BIBSYS)
En fælles portal til det samlede materialet som findes ved de fleste norske fag- og forskningsbiblioteker. Suppleret med materiale fra åbne kilder.

OT Seeker
Sundhedsfaglig databas inden for ergoterapi.

Passport
I Passport (tidligere EuroMonitor) kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.

Patientforeninger
Alfabetisk liste over patientforeninger.

PEDro
Sundhedsfaglig database inden for fysioterapi.

Proff.dk -  the business finder
Dansk B2B portal over danske virksomheders økonomiske nøgletal og nøglepersoner. 

PsycINFO
Database inden for psykologi, psykiatri og bl.a. antropologi. Der er adgang til en stor del af artiklerne i fuld tekst.

PubMed
Sundhedsfaglig database inden for sundhedsvidenskaberne.

Regional Business News 
Regional Business News indeholder artikler i fuldtekst fra ca. 100 business tidsskrifter, aviser og nyhedslister fra USA og Canada.

Retsinformation
Statens juridiske informstionssystem, der indeholder alle danske love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. og Folketingets dokumenter. Vejledning

SBI-Anvisninger 
En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis.

Science Direct
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Skolelove
Gældende og historiske love.

Socialpædagogernes vidensbank 
Viden om socialpædagogisk arbejde: praksisfortællinger, brugerfortællinger, forskning, dokumentation, udviklingsarbejde mv.

Socialstyrelsens vidensportal
Vejleder kommunerne indenfor følgende områder: børn og unge, handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri, udsatte og ældre.

SocINDEX with Full Text
Sociologisk forskningsdatabase, der medtager artikler og bøger.

Sociological Abstract
Database med henvisninger til central international sociologisk litteratur samt beslægtede fagområder.

Springer
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Statens Institut for Folkesundhed
Forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed, sundhedsfremmer samt børn og unges trivsel. Indeholder statistik og forskningsresultater.

Statens Serum Institut 
Instituttet sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af IT i sundhedsvæsenet og beredskab i relation til bl.a. smitsomme sygdomme.

Statistikbanken
Officiel statistik som detaljeret beskriver det danske samfund.

Sundheds-  og Ældreministeriet
Ministeriet ansigt udadtil og hovedindgang til en omfattende samling af oplysninger om ministeriet og ministeriets arbejdsområder.

Sundhedsstyrelsen 
Øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, hvis opgaver er at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse i samarbejde med belsutningstagere.

SveMed+
Nordisk artikelbase inden for det sundhedsfaglige område.

Teacher Reference Center
Lille database (ca. 280 tidsskrifter) med lærerfaglige artikler.

UC Viden 
Portal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter.

UC Viden - Studenterprojekter
Studenterprojekter skrevet ved professionshøjskoler i Danmark.

Ulrichsweb
Ulrichsweb er en tidsskriftsregistrant, som indeholder over 300000 magasiner og tidsskrifter.

Visible Body
Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE er et resultat af sammenlægningen af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

WHO - publications
Fri adgang til udgivelser fra Verdenssundhedsorganisationen (World health Organization).

Wiley online Library
Tidsskriftpakke målrettet de sundhedsfaglige uddannelser, men også andre fagområder er repræsenteret.