• Dansk
  • English

E-læring og blended learning

  
Det 3. mål i ”Vejen mod 2020 -10 mål for rejsen” har under overskriften ”Teknologiparathed” som ét at sine delmål, at alle grunduddannelser skal udbyde dele af uddannelserne som blended learning og fjernundervisning. Opfyldelsen af dette mål forudsætter en styrkelse af det virtuelle læringsmiljø i University College Lillebælt.
 
UCL Biblioteket skal derfor sørge for tilgængelighed af de nødvendige digitale ressourcer. Det skal vi gøre på formidlingsplatformen ArtesisWeb og ved at etablere en brugervenlig og legal adgang til digitaliseret pensumlitteratur.