• Dansk
  • English

Digital kompetenceudvikling

 
Det 9. mål i ”Vejen mod 2020 – 10 mål for rejsen” handler om kompetenceudvikling, herunder digital kompetenceudvikling.
 
Disse kompetencemål gælder alle ansatte i UCL, men for det bibliotekariske personale er der behov for en særlig digital UCL Bibliotekar-kompetenceudvikling for at leve op til brugernes forventninger og krav anno 2020. 

Kompetenceprofilen omfatter: 
- Personlige redskaber (generelle administrative it-systemer, f. eks. Office-pakken) 
- Samarbejdsredskaber (f. eks. videokonferencer, blogs) 
- Formidling og undervisning (it-redskaber og systemer, f. eks. RefWorks, podcast) 
- Bibliotekets kernesystemer (specifikke backend- og frontend-systemer, bibliotekssystemer, f. eks. Integra, ArtesisWeb) 

 

Status lige nu (september 2015)

I 2013-2014 har UCL Bibioteket haft fokus på dets medarbejdernes digitale kompetenceudvikling.

Tilegnelse af digitale samarbejdsredskaber er et af de centrale punkter i bibliotekarernes digitale kompetenceudvikling.

Alle biblioteksmedarbejderne har deltaget i følgende kurser: 
- UCL Apps: UCL Apps er en stor samling onlineværktøjer, der kan bruges til at arbejde individuelt og at samarbejde om projekter og produkter på kryds og tværs i organisationen.
- ​Nye mødeformer: Introduktion til andre måder at mødes på end det fysiske møde. Her var fokus på redskaberne Adobe Connect, Hangout og Skype for Business

 

Et andet fokusområde var medarbejdernes formidlingskompetencer, hvor en del af medarbejderne deltog i følgende kursus:
- Introduktion til hvordan formidling i form af vejledninger og undervisning kan omsættes til levende billeder vha. programmerne Screencast-O-Matic og  Camtasia.