• Dansk
  • English

Den Danske Forskningsdatabase

Indhold
Database over forskning fra danske univers
iteter, 
professionshøjskoler og forskningsinstitutioner.

Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.

 

Vejledning 
BibSheet (kort vejledning)

Adgang
Den danske Forskningsdatabse