• Dansk
  • English

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik indsamler og udarbejder statistik om det danske samfund:
- Statistikbanken giver mulighed for direkte søgning på emneord eller via overordnede emnegrupper.
- Statistisk Årbog er en årlig publikation med en stor del af den statistik som produceres af Danmarks Statistik.
- Statistiske Efterretninger - udvalgte statistikker med uddybende analyser. Kontakt din biblioteksafdeling for at få statistiske efterretninger.
 
HUSK – statistikkerne kan frit benyttes, dog skal Danmarks Statistik eller Statistikbanken altid opgives som kilde.
 
Adgang
 
Vejledning