• Dansk
  • English

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringsblade er baseret på erfaringer indsamlet fra byggeriets praksis med henblik på at forebygge og udbedre svigt og skader.

Erfaringsbladene indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres.
Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet, angivet med dato for bladets færdiggørelse.

Via BYG-ERFAer der adgang til:

Erfaringsblade udgivet siden 1977 – vist som HTML og PDF.
HTML-udgaven vises først, når du klikker ind på et erfaringsblad. Her kan være indført noter, eventuelle rettelser og tilføjelser. PDF-udgaven af erfaringsbladet svarer til den trykte udgave og er derfor velegnet til udskrift. PDF-udgaven kan hentes via et link i højrespalten.

Byggetekniske temaer/emner.  
Løbende opdateret oversigt over gældende erfaringsblade inden for et afgrænset emne suppleret af links til relevante byggeanvisninger fra andre videnleverandører.

Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske vejledninger.

Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene.

 

Adgang: BYG-ERFA