Book en bibliotekar

- et tilbud til dig, der skriver din afsluttende opgave

Har du eller din gruppe brug for hjælp til informationssøgning?

”Book en bibliotekar” er en mulighed for at få en personlig vejledning til din informationssøgning, -tilpasset dit/jeres emne eller problemstilling.

En vejledning varer 30 - 45 min.

Tilmelding
Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til biblioteket senest 2 dage før det ønskede vejledningstidspunkt. 
Du har først en aftale, når tidspunktet er blevet bekræftet af biblioteket.

Der kan forekomme tidspunkter, hvor biblioteket ikke kan tilbyde ”Book en bibliotekar”.