• Dansk
  • English

Billeder

Som udgangspunkt er alle billeder ophavsretsligt beskyttet. Det betyder, at du skal have et samtykke til anvendelse fra rettighedshaveren.

Der er indgået en rammeaftale mellem professionshøjskolerne og Copydan Billedkunst, som giver tilladelse til at bruge isolerede billeder. Billederne må anvendes af professionshøjskolens undervisere og studerende i undervisning og opgaveskrivning på professionshøjskolen eller ved eventuel fjernundervisning.

Det betyder f.eks., at du kan anvende billeder fra nettet.
Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af værket.

Billeder i et lukket videnregistreringssystem
Du må anvende billeder i videnregistreringssystemer til undervisnings-og opgavebrug, f.eks. i ItsLearning, blot ikke som eksternt tilgængelige. 

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskoler 

Læs også om aftalen på Visuelle rettigheder i Danmark.

Revideret 24.2.2020