• Dansk
  • English

Biblioteksfunktionen som campusfunktion

 

UCL etablerer i 2016 et flerfagligt UC-bibliotek på Campus Odense.
For at udnytte det faglige potentiale i campusdannelsen, har UCL Biblioteket følgende fokus-områder:

Gennem undervisning og vejledning skal biblioteket indgå aktivt i forhold til studerendes, underviseres og videnmedarbejderes håndtering håndtering af viden og bidrage til arbejdet med informationskompetence i uddannelserne.
- For at understøtte dette skal UCL Biblioteket udarbejde en konceptbeskrivelse af undervisningsindsatsen for tværgående undervisningsforløb og vejledningdforløb på tværs af uddannelserne.

 

UCL Biblioteket skal anvende informationsteknologien, så brugerne intuitivt og hurtigt kan skaffe sig adgang til relevant indhold. Biblioteket skal udvikle online-services som supplement til det fysiske bibliotek.
- For at understøtte dette skal der udvikles og etableres en chat-funktion på bib.ucl.dk
- Bibliotekets skal arbejde med blended learning og tilbyde dele af undervisningen som blended learnings-forløb

 

UCL Bibliotekets Forskerservice skal også have fokus på servicering af forskningsmedarbejdere i uddannelsesmiljøerne.
- For at understøtte dette skal der udvikles en forskerskole for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL og der skal tilbydes og afvikles undervisningsforløb rettet mod denne brugergruppe.

 

UCL Biblioteket skal være organisatorisk, kompetencemæssigt og driftsmæssigt forberedt på sammenflytningen på Campus Odense.
- For at understøtte dette skal der ske en reorganisering af opgavevaretagelsen på tværs af UCL med særligt henblik på Campus-dannelsens muligheder.
- Der skal etableres en ny teamstruktur og etableres nye arbejdsgrupper
- Der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne ift. nye arbejdsopgaver og nye brugergrupper
- Der skal ske en omlægning af periodikaområdet til en fælles, centraliseret opgavevaretagelse

 

Samtlige samlinger i hele UCL Biblioteket skal RFID-tagges inden sammenflytningen på Campus Odense.