Afholdte arrangementer

Her finder du information om afholdte arrangementer samt slides, video eller andet materiale
 

​2018:

I Forskningens Tegn (uge 17)
Hvorfor er der så stor social ulighed i Danmark / Jørgen T. Lauridsen, SDU (Se slides)
Målstyring af folkeskolen og læreruddannelsen Hvor kommer det fra, og hvordan kommer vi det til livs? / Keld Skovmand, UCL (Se slides)
Videnskab – et politisk blålys / Peter Brunbech, UCL (Se slides)


2017:

Forumteater Socialretligt Laboratorium

Sygeplejestuderende fortæller om praktikophold på Cypern

Fattigdom i et velfærds-samfund - helbred og copingstrategier / Ph.D. -studerende Maja Müller

Book release incl. mulighed for at vinde bogen Psykologi og socialt arbejde

Praktik I Ohio, USA – sygeplejerskestuderende fortæller om deres erfaringer /Internationalt kontor

Praktik i Nepal – sygeplejerskestuderende fortæller om deres erfaringer/Internationalt kontor

Muligheder for praktik i Tanzania/Internationalt kontor

Evidensbaseret praksis - en bevægelse i bevægelsen?Docent Hanne Kaae Kristensen (Se slides)

Praktik i Grønland – ergoterapeutstuderende fortæller om deres erfaringer/Internationalt kontor

Muligheder for udlandspraktik i Palæstina og Uganda via Mellemfolkeligt Samvirke/Internationalt kontor

Historier fra dit køleskab / Videncenterchef Peter Brunbech (se video/del 1video/del 2video/del 3)