Afholdte arrangementer

Her finder du information om afholdte arrangementer samt slides, video eller andet materiale
 

2017:

Forumteater Socialretligt Laboratorium

Sygeplejestuderende fortæller om praktikophold på Cypern

Fattigdom i et velfærds-samfund - helbred og copingstrategier / Ph.D. -studerende Maja Müller

Book release incl. mulighed for at vinde bogen Psykologi og socialt arbejde

Praktik I Ohio, USA – sygeplejerskestuderende fortæller om deres erfaringer /Internationalt kontor

Praktik i Nepal – sygeplejerskestuderende fortæller om deres erfaringer/Internationalt kontor

Muligheder for praktik i Tanzania/Internationalt kontor

Evidensbaseret praksis - en bevægelse i bevægelsen?Docent Hanne Kaae Kristensen (Se slides)

Praktik i Grønland – ergoterapeutstuderende fortæller om deres erfaringer/Internationalt kontor

Muligheder for udlandspraktik i Palæstina og Uganda via Mellemfolkeligt Samvirke/Internationalt kontor

Historier fra dit køleskab / Videncenterchef Peter Brunbech (se video/del 1video/del 2video/del 3)