• Dansk
  • English

Adgang til danske bøger

Danske bøger

Du kan ikke få adgang til UCL Bibliotekets fysiske bøger.

Du kan stadig søge i bib.ucl.dk og du kan finde netpublikationer i basen. 

Vær opmærksom på, at mange offentlige publikationer så som rapporter fra VIVE, EVA, Sundhedsstyrelsen faktisk findes i fuldtekst på nettet.

Prøv også at søge på Google Scholar

 

Har du fundet nogle interessante bøger, som ikke er i fuldtekst, så reserver bøgerne, så du ikke glemmer titlerne. 
Lige så snart nedlukningen ophører finder vi de reserverede bøger til dig.

Skrevet af: binr
Oprettet: Onsdag 18. marts
Materialetype:
Kategori: