EAN & CVR

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles CVR-nummer er: 30859480

UCL modtager kun elektroniske fakturaer. Fakturaen skal overholde følgende krav:
  • Fakturaen /kreditnotaen skal være stillet til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
  • Fakturaen sendes til EAN nr. 5798000559684
  • Leverandørens CVR nr. skal fremgå tydeligt af fakturaen
  • Der skal være et navn på en reference (indkøber)/biblioteksafdeling
  • Der skal være en leveringsadresse på fakturaen
  • Tydelig fakturadato og fakturanummer
  • Beskrivelse af det leverede
  • Pris på det leverede
  • Momsbeløb
  • Formatet på de elektroniske fakturaer skal være udformet i OIOUBL format