• Dansk
 • English

EAN & CVR

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles CVR-nummer er: 30859480

UCL modtager kun elektroniske fakturaer. Fakturaen skal overholde følgende krav:
 • Fakturaen /kreditnotaen skal være stillet til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
 • Fakturaen sendes til EAN nr. 5798000559684
 • Leverandørens CVR nr. skal fremgå tydeligt af fakturaen
 • Der skal være et navn på en reference (indkøber)/biblioteksafdeling
 • Der skal være en leveringsadresse på fakturaen
 • Tydelig fakturadato og fakturanummer
 • Beskrivelse af det leverede
 • Pris på det leverede
 • Momsbeløb
 • Formatet på de elektroniske fakturaer skal være udformet i OIOUBL format