• Dansk
  • English

Nyt biblioteks-system - services på pause

NYT BIBLIOTEKSSYSTEM - SERVICES PÅ "PAUSE"

Det Kgl. Bibliotek er i gang med at implementere nyt bibliotekssystem. Dette har indflydelse på de services som vi, UCL Biblioteket, stiller til rådighed.

 

Der er services, som vil være lukkede i en kortere eller længere periode:

Indgåede bestillinger til Det Kgl. Biblioteks egne samlinger (inkl. E-artikler) ekspederes sidste gang den 14. november 2019. Denne service genoptages mellem 3. – 6. uger fra den 19. november 2019.
Dette betyder, at vi ikke kan bestille bøger og e-artikler hos Det Kgl. Bibliotek.

Fjernlån. I de tilfælde, hvor Det Kgl. Bibliotek ikke selv har materialet, fjernlåner de det fra udlandet og udlåner det efterfølgende til det pågældende bibliotek, hvor låneren ønsker materialet leveret.
Denne service kan desværre ikke benyttes i en periode på mellem 3 – 6 uger fra den 19. november 2019.
Det betyder, at vi ikke kan skaffe udenlandske bøger gennem Det Kgl. Bibliotek. Vi kan måske skaffe via andre biblioteker, men man skal regne med længere leveringstid.

Digital Artikelservice på danske artikler, som sendes til det pågældende bibliotek hvor låneren ønsker artiklen leveret, vil blive suspenderet i en periode fra den 14. november 2019. Forventes genoptaget medio 2020. Det betyder, at der vil være længere ekspeditionstid på artikler, da vi skal finde dem andetsteds.
Det kan også betyde, at der vil være danske artikler, der ikke kan leveres i denne periode.

Der er adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale ressourcer på deres adresser i Aarhus og København.

UCL Biblioteket vil løbende informere om tidsplanen i forbindelse med ændringer og konsekvenserne for lånesamarbejdet i takt med, at overgangsplanerne kommer til at ligge mere fast.

Skrevet af: binr
Oprettet: Onsdag 13. november
Materialetype:
Kategori: