• Dansk
  • English

Litteratur om litteratursøgning

søgning

Litteratursøgning er et vigtigt omdrejningspunkt, for at du kan holde dig fagligt ajour.

 

Se et lille udsnit af de bøger og artikler, som UCL Biblioteket har om emnet.

Frandsen, T.F., Christensen, J.B. & Ølholm, A.M., 2016. Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes [Online], Ugeskrift for læger onlineTilgængelig fra: http://ugeskriftet.dk/videnskab/systematisk-soegning-efter-kvalitativ-litteratur-kan-styrkes.
 
Frandsen, T. F., Dyrvig, A.-K., Christensen, J. B., Fasterholdt, I. & Oelholm, A. M. (2014). En guide til valide og  reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger, 176 (7), s. 647–651. Lokaliseret fra http://docplayer.dk/33401-En-guide-til-valide-og-reproducerbare-systematiske-litteratursoegninger.html
 
Henrichsen, L. A. (2014). Søgning, valg og brug af kilder. I: B. Nielsen, N. G. Nielsen & N. Mølgaard (Red.), Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis  (2. udg., s. 154–169). Kbh.: UCC.
 
Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I: S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 37–49). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.
 
Jensen, M. F. & Matzen, P. (2014). Litteratursøgning  - eller “at finde en nål i en høstak”. I: I. Bak Andersen & P. Matzen (Red.), Evidensbaseret medicin (4. udg., s. 33–51). Kbh.: Gad.
 
Kristiansen, H. M., Buus, N., Tingleff, E. B. & Rossen, C. B. (2008). Litteratursøgning i praksis : begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken, 108 (10), s. 2–8. Lokaliseret fra https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2008-10/litteratursogning-i-praksis-begreber-strategier-og-modeller
 
Lund, H., Juhl, C., Andreasen, J. & Møller, A. (2014). Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard.
 
Nortvedt, M. W., Hantvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert : en arbeidsbok (2. utg.). Oslo: Akribe.
 
Rasmussen, L.T., Remvig, K. & Wien, C., 2017. Litteratur- og informationssøgning til opgaven. Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 145–170.
 
University College Lillebælt (2015). Informationskompetence. Lokaliseret fra http://stud.ucl.dk/ucl-learning/studiekompetencer/tema/

 

 

Vil du vide mere, se nedenstående titler på UCL Biblioteket:

Skrevet af: binr
Oprettet: Tirsdag 26. september
Materialetype:
Kategori: