Bag om magtens dokumenter

12:30 til 14:30
- Gratis
SCENEN

Den 15. maj kl. 12.30 – 14.30 får vi besøg af Christina Haandbæk Schmidt (Ph.d.) & Keld Skovmand (Ph.d.) fra Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund på ”Scenen” i UCL Biblioteket, Niels Bohrs Allé, Odense.

“Bag om magtens dokumenter – med eksempler fra læringsmålstyret undervisning og den nye dagtilbudslov”

Professionerne er regulereret af dokumenter, der udtrykker forskellige diskurser og dermed forskellige former for magt. Via diskursanalyser er det muligt at få øje på magten bag dokumenterne og derved opdage, hvilken magt de forsøger at udøve over professionsudøverne.

Formålet med oplægget er at gøre opmærksom på, hvordan professionsudøvelse altid er en del af en diskurskamp, hvor professionsudøverne udøver magt, samtidig med at der udøves magt over dem. Det sker via politiske dokumenter som fx love, bekendtgørelser og vejledninger.

I oplægget gives indblik i nogle af de dokumentanalyser, som Keld Skovmand har lavet af ”læringsmålstyret undervisning”, mens Christina Haandbæk Schmidt vil give eksempler fra policy-processen omkring den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet.

Er det noget for dig, så mød op – arrangementet er gratis.

VELKOMMEN TIL NY VIDEN 

 

Kalender

15

Date and time

Maj
Afholdes: 15 maj
Forfatter: binr
Adresse:
”Scenen” i UCL Biblioteket
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Danmark