åbningstider i dag

Bøger

Foreslå bøger til indkøb

Har du forslag til bøger, som du mener, biblioteket skal købe?

Studerendes brug af persondata
Forskningens døgn
Zotero
Kalender
1
Maj
Forskningens døgn

Seebladsgade: Fortællinger i fremtidens landbrug

2019-04-25binr

Foredrag v. Birgitte Eberhardt om Reflektorisk rådgivning og alternative fortællinger nu og i fremtidens landbrug 

Forskningens døgn

NBA: Stråleterapi med højenergetiske partikler

2019-04-25binr

Foredrag v. Professor emeritus, dr.rer.nat. Peter Sigmund, SDU 

Forskningens døgn

Vestre Engvej: Modstand mod vaccinationer

2019-04-29binr

Hør om, hvad der spiller ind, når man skal beslutte om ens børn skal vaccineres eller ej.

Foredrag v. Adjunkt Gitte Thybo Pihl, Ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Forskningens døgn

Svendborg: Hverdagslivet for nyuddannede sygeplejersker

2019-04-29binr

Foredraget gør op med vores samtids sociale pres på unge mennesker om at tage individuelt ansvar for både succeser og fejl, der hos nyuddannede sygeplejersker kommer til udtryk som selvbebrejdet skyld i manglende sygeplejekompetencer og patienternes dødsfald. 

Forskningens døgn

NBA: Robotterne kommer

2019-04-30binr

Kom forbi og afprøv forskellige robotter, som Center for Undervisningsmidler låner ud til de fynske skoler. 

Forskningens døgn

Vestre Engvej: Tvang i retspsykiatrien

2019-04-30binr

Hør om hvordan patienter og pårørende oplever brugen af bæltefikseringer i retspsykiatrien. På baggrund af dybdegående interview med 35 patienter og pårørende, vil Ellen Boldrup Tingleff fortælle om resultaterne fra sit ph.d. projekt. 

Forskningens døgn

Svendborg: Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark?

2019-04-30binr

Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger. Foredrag v. Professor Jørgen T. Lauridsen, Syddansk Universitet, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning. 

ucl learning

UCL Learning - hjælp til studiekompetencer

UCL Learning - fokus på studiekompetencer: arbejdsformer, informationskompetence, undersøgelseskompetence, opgaveskrivning og studielæsning.

Book en bibliotekar

Book en bibliotekar

"Book en bibliotekar" er et tilbud til dig, der skriver din afsluttende opgave. Få en personlig vejledning til din informationssøgning,- tilpasset dit/jeres emne eller problemstilling.

Scribo - nyt design

Scribo

Scribo er en interaktiv spørgeguide, der systematisk fører dig gennem overvejelser fra idé til problemformulering.